Image

Звичаї та обряди, пов'язані з народженням та вихованням дітей (на прикладі села Каракурт Болградського району Одеської області)

Опис:

Об'єктом дослідження є албанське, болгарське і гагаузьке населення, яке спільно проживає в межах одного населеного пункту села Каракурт. Мета моєї науково-дослідницької роботи ознайомитися з загальнобалканськими елементами святкування народження дитини у албанців, болгар і гагаузів, а також простежити їх етнічні особливості.Для реалізації даної проблеми мною були поставлені такі завдання: розкрити найбільш яскраві народні звичаї і обряди, пов'язані з народженням і вихованням дитини в сім'ї; простежити, яку роль зіграли народні уявлення і релігійні вірування в даних обрядах; висвітлити роль повитухи і хрещених батьків при народженні і вихованні дитини. Актуальність теми, на мій погляд, очевидна. Сьогодні ми повертаємося до віри, Бога. Відроджується духовність, традиції та звичаї. У фольклорі, обрядах, традиціях, віруваннях відбивається своєрідність народу, його менталітет. Дослідження показало, що в XIX – на початку XXІ ст. в албанців, болгар і гагаузів існував складний комплекс звичаїв, обрядів, вірувань, пов'язаних з народженням і вихованням дітей. Порівняльний аналіз дозволив дійти висновку щодо подібності обрядовості цих трьох етнічних груп.

Навчальний заклад: Каракуртська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Болградської районної ради Одеської області

Автор: Саратова Ксенія Олександрівна

Відділення: Історії

Секція: Етнологія

Область: Одеська облась