Image

Страхові компанії як посередники на ринку фінансів

Опис:

Наукова робота присвячена вивченню проблем функціонування ринку страхових послуг в Україні, проблеми впровадження пенсійного страхування та дослідженню методики обліку розрахунків за страховими послугами.Актуальність обраної теми зумовлена необхідністю теоретично обґрунтування ефективності діяльності фінансових посередників на ринку страхових послуг в Україні та підвищення фінансової грамотності населення.Метою роботи є дослідження історії розвитку страхування в Україні, визначення національних особливостей та закордонного досвіту його нормативно-правового регулювання та аналіз можливих шляхів розвитку в умовах євроінтеграційних процесів України, а також політичної та фінансово-економічної нестабільності в країні.

Навчальний заклад: Черкаський фізико-математичний ліцей (ФІМЛІ)

Автор: Зінченко Софія Сергіївна

Відділення: Економіки

Секція: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Область: Черкаська область