Image

Застосування кластерного аналізу в організації профільного навчання старшої школи

Опис:

В роботі запропоновано методику застосування модифікованого методу k-середніх Мак-Кіна для розв’язання нової задачі – проведення профілізації учнів дев’ятих класів. Запропонований підхід до розв’язання задачі є корисним для середніх і вищих навчальних закладів при виборі спеціальностей, спеціалізацій та профілів навчання. Особливу актуальність і роль застосування даного підходу можна спостерігати при формуванні індивідуальної траєкторії навчання здобувачів вищої освіти, якої вимагають європейські стандарти освітнього процесу. Напрямком подальших досліджень є застосування моделей штучного інтелекту для розв’язання слабоструктурованих задач.

Навчальний заклад: Хмельницький ліцей II-III ступенів Хмельницької обласної ради

Автор: Огороднік Дмитро Сергійович

Відділення: Математики

Секція: Прикладна математика

Область: Хмельницька область