Image

Оцінювання характеристик стоку та якості води річки Сейм в межах Сумської області

Опис:

Проаналізовано умови формування стоку річки Сейм, її морфометричних і кількісних показників, а також гідрохімічного режиму та якості річкової води:коефіцієнт звивистості 2,04, середній похил 0,2 м/км, у межах області 1,9 та 16 м/км відповідно. Довжина басейну в межах області 130 км, ширина – 104 км, асиметрія – 0,15, похил – 0,67 м/км. Коефіцієнт густоти річкової мережі – 0,28 км/км², що є нижче показника по Україні. Ширина русла 50 - 80 м, швидкість течії – 0,1-2 м/с, середня глибина 4-5 м. Гідрохімічні спостереження на р. Сейм виявили у всіх створах незначні перевищення ГДК по ХСК від 1,07 ГДК у 2-му створі до 1,3 ГДК у 3-му; та перевищення ГДК по БСК – в 1-му в 1,52 рази, у 2-му — 1,25, у 3-му — 1,3. Концентрації більшості забруднюючих речовин знаходиться в межах норм ГДК. Кисневий режим річки на території області задовільний. За методикою екологічної оцінки якості води в створі р. Сейм можна віднести до ІІ класу (добрі), 3 категорії (добрі) за їх станом, а за ступенем чистоти – чисті (2), 3 категорії (досить чисті).

Навчальний заклад: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Автор: Подобрій Анна Павлівна

Відділення: Наук про Землю

Секція: Гідрологія

Область: Сумська область