Image

Українська християнська організація: становлення, структура, релігійно-просвітницька діяльність (1925-1930 рр.)

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено аналізу становлення, структури та релігійно-просвітницької діяльності Української християнської організації на території Станіславівської єпархії у 1925 -1930 рр. Християнські чесноти традиційно є важливими аспектами суспільного і духовного життя українців. Вони важливі й сьогодні в постмодерну добу, для якої характерні матеріальні цінності, а духовні губляться та забуваються. Тому великий науковий інтерес викликають дослідження становлення та розвитку релігійних організацій Східної Галичини у середині 1920-х років, адже їхня активна позиція може слугувати своєрідним «дидактичним мірилом» для нащадків. Тим більше, що без системного і глибокого осмислення духовних сторінок минулого та усвідомлення повчальних уроків історії неможливо конструктивно розв’язувати сучасні проблеми, в тому числі й духовні, науково прогнозувати й моделювати їхній розвиток в майбутньому.

Навчальний заклад: Технологічний багатопрофільний ліцей імені Артема Мазура

Автор: Бондарук Анна

Відділення: Філософії та суспільствознавства

Секція: Теологія, релігієзнавство та історія релігії

Область: Хмельницька область