Image

Географія народних художніх промислів Рівненської області

Опис:

У Рівненській області, території звеликою природною і культурною спадщиною, етнографічними особливостями та звичаєво-обрядовою сферою, збереглися унікальна духовна культура та мистецькі традиції, які втілилися у розвиток народних художніх промислів. Актуальним є збереження та відродження різних видів художніх промислів на Рівненщини з метою їх подальшого застосування у соціально-культурному та туристичному розвитку регіону. У роботі розкрито теоретико-методологічні засади вивчення народних художніх промислів. Названо чинники їх розвитку в регіоні. Відповідно до мети та поставлених завдань висвітлено геопросторове розміщення народних художніх промислів на Рiвненщинi за їх видами; здійснено історико-географічний аналіз розвитку вишивки, ткацтва, гончарства, ковальства, деревообробки та різьблення, плетіння, писанкарства й народної іграшки; визначеноосередки поширення традиційних художніх промислів та нових ремесел на сучасному етапі в територіальному аспекті. Представлено результати оптимізації художніх промислів у Рівненській області, як необхідного засобу для естетичного виховання молодого покоління та розробки стратегії соціально-економічного розвитку регіону.

Навчальний заклад: Львівський національний університет імені Івана Франка

Автор: Ікавчук Анастасія Володимирівна

Відділення: Наук про Землю

Секція: Географія та ландшафтознавство

Область: Рівненська область