Image

Мовне багатство порівняльної характеристики образу Анни Ярославни у творах: «Забута королева» Ольги Вітошинської та «Анна з Києва. Королева Франції» Жаклін Доксуа

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено аналізу мовного багатства порівняльної характеристики образу Анни Ярославни у творах: «Забута королева» Ольги Вітошинської та «Анна з Києва. Королева Франції» Жаклін Доксуа.Серед українських читачів французькі письменниці Ольга Вітошинська та Жаклін Доксуа мало відомі, їх творчість в Україні практично не досліджена. Тому, в цьому і полягає актуальність роботи.Проаналізовано праці, присвячені розвитку та становленню франкомовної літератури Франції. На їх основі було зроблено висновок, що сучасна французька література - цікаве й самобутнє явище, у якому представлені всі основні течії тогочасної французької літератури ХІХ-ХХ століття.У роботі було визначено місце і роль творчості французьких письменниць Ольги Вітошинської і Жаклін Доксуа в контексті франкомовної прози, а також охарактеризовано особливості індивідуального стилю двох письменниць у їх творах «Забута Королева» та «Анна Київська. Королева Франції», який поєднує оригінальну манеру їхнього стилю письма з переліком історичних подій України – Руси і Французького королівства XI ст. З’ясовано, що «Забута королева» та «Анна Київська. Королева Франції» - це твори історіографічного напряму літератури. Досліджено, що тексти обидвох творів дуже багаті на різноманітні стилістичні засоби та конструкції, а саме: метафори, епітети, порівняння, антитези, персоніфікації та ін., що підкреслюють їхню оригінальність.

Навчальний заклад: Львівський національний університет ім. І.Франка

Автор: Приведа Анастасія Олександрівна

Відділення: Мовознавства

Секція: Французька мова

Область: Тернопільська область