Image

Формування предметних компетентностей учнів на уроках української мови шляхом використання проблемно-пошукових методів навчання (на краєзнавчому матеріалі)

Опис:

Проєкт присвячено аналізу теоретичних засад та обґрунтуванню ефективності використання проблемно-пошукових методів навчання (на краєзнавчому матеріалі) у процесі формування предметних компетентностей учнів на уроках української мови. У ході дослідження наукової та методичної літератури ми з'ясували, що компетентнісна освіта зорієнтована на залучення учнів до самостійної практично-пошукової діяльності на різних етапах навчання, уміле керування процесом спостереження над мовним матеріалом; послідовне виконання всіх або більшості етапів пошуку (учень має не лише відпрацювати знання, а й здійснювати пошук, досліджувати мовну проблему); стимулювання навчально-дослідницької діяльності учнів, активізацію їхнього мислення; заохочення школярів до активної мовленнєво-комунікативної діяльності, найвищий вияв якої – творчість; застосування засвоєних теоретичних знань у продуктивних видах мовленнєвої діяльності з урахуванням ситуації спілкування. Нами здійснено характеристику проблемно-пошукових методів навчання, проаналізовано алгоритм розв’язання проблемних ситуацій на уроках української мови; визначено роль краєзнавчого матеріалу в процесі розвитку компетентної особистості учня; розроблено проблемно-пошукові завдання (на основі збірки письменника-земляка М. Матвійчука «Чарівна сила») й обґрунтовано ефективність їх використання в процесі формування предметних компетентностей учнів на уроках української мови.

Навчальний заклад: Конотопська загальноосвітня школа I-III ступенів №10 Конотопської міської ради Сумської області

Автор: Ілляшенко Аліна Олександрівна

Відділення: Філософії та суспільствознавства

Секція: Педагогіка

Область: Сумська область