Image

Особливості постмодерністського мислення Джона Фаулза (на прикладі роману "Колекціонер")

Опис:

Наукову роботу присвячено розгляду постмодерністського художнього мислення Джона Фаулза у романі «Колекціонер». Тема є актуальною, адже попри розмаїття наукових розвідок про творчість письменника, досі чітко й системно не окреслено специфічних рис художнього мислення та шляхів його реалізації у романі, що став об’єктом дослідження. Розглянуто основні теоретичні аспекти, пов’язані з обраною темою, зокрема суть постмодернізму як складного мистецько-культурного явища, категорію авторського художнього мислення, що є головним організувальним чинником художнього світу літературного твору. За результатами дослідження установлено, що рисами індивідуальної майстерності Джона Фаулза є орієнтир на гуманістичні зразки класичної літератури, звернення до прийому ремінісценції (п’єса В. Шекспіра «Буря»), відмова автора від оцінки подій, зіткнення у творах різних культурних епох, різноманітних способів світобачення, своєрідність відображення складності людського характеру і долі, коли неможливо дати об’єктивну оцінку поведінки персонажів, гра з читачем з метою ускладнення розуміння сюжету твору і його філософського підґрунтя.

Навчальний заклад: Фізико-технічний ліцей-інтернат при ІФНТУНГ

Автор: Квасній Софія Ярославівна

Відділення: Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

Секція: Зарубіжна література

Область: Івано-Франківська область