Image

Вплив змін клімату на стан лісових ресурсів долини річки Сіверський Донець у межах Харківської області

Опис:

Актуальними залишаються питання вивчення змін та коливань температурно-вологісного режиму, що відбуваються та будуть відбуватись у сучасних кліматичних умовах та мають велике значення для уявлення майбутнього сценарію впливу на екологічний стан лісових масивів. Дана робота спрямована на визначення змін основних кліматичних показників Харківської області та їх вплив на стан лісових ресурсів. Нами визначено та охарактеризовано кліматичні ресурси Харківської області; виявлено особливості динаміки багаторічної зміни температури повітря та кількості опадів у досліджуваному районі; охарактеризовано лісові ресурси Харківської області. Важливим елементом дослідження є визначення відмінностей зображення лісових масивів долини річки Сіверського Дінця за допомогою спектральних знімків отриманих із супутника Sentinel – 2, а також аналіз впливу змін клімату на кількість та масштабність лісових пожеж в області. Проведене дослідження висвітлює регіональні особливості впливу клімату на ліси Харківської області області, встановлює характер та динаміку основних кліматичних показників, що в подальшому дозволить поліпшити оцінку і прогнозування екологічного стану лісових ландшафтів, встановити ризики для лісового господарства.

Навчальний заклад: Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Автор: Балалаєва Ірина Сергіївна

Відділення: Наук про Землю

Секція: Кліматологія та метеорологія

Область: Харківська область