Image

Оцінка індукованих мутацій в популяції DROSOPHILA MELANOGASTER за впливу похідних гідразинів з піримідиновим циклом

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено вивченню впливу похідних гідразинів з піримідиновим циклом на функціонування еукаріот на прикладі Dr. melanogaster , що використовується для оцінки можливих екологічних наслідків за їх практичного використання.Кожного року синтезуються велика кількість нових органічних речовин з невідомими властивостями. Оцінити наслідки їх застосування для живих систем дозволяє використання тестових об’єктів, одним з яких є Drosophila melanogaster. Наразі, дрозофіла є найбільш широко розповсюдженим і добре вивченим модельним об’єктом, у якого виявлено понад кількох сотень мутацій і побудовані генетичні карти хромосом . До числа головних характеристик організму дрозофіли слід віднести наявність величезного числа різноманітних мутацій, більшість з яких добре розрізняється фенотипово, мале число хромосом; простота розведення .Зокрема, серед похідних піримідину знайдено низку сполук з широким спектром біологічної активності, застосування яких потребує вивчення їх токсичності, мутагенності, тератогенності. Зазначене визначає актуальність вивчення впливу похідних гідразинів з піримідиновим циклом на функціонування еукаріот на прикладі тест-об’єкту Dr. melanogaster для оцінки можливих екологічних наслідків за їх практичного використання, однак доцільним є попереднє вивчення токсичності досліджуваних речовин.

Навчальний заклад: Ліцей № 15

Автор: Рибка Вероніка Сергіївна

Відділення: Екології та аграрних наук

Секція: Селекція та генетика

Область: Чернігівська область