Image

Вплив гумусових речовин на ріст та розвиток пшениці сорту «Золотокоса»

Опис:

Метою науково-дослідницької роботи було вивчення впливу гумусових речовин на ріст та розвиток пшениці сорту «Золотокоса» та їх здатності перешкоджати негативному впливу важких металів на рослини. Опрацьована тема є актуальною, адже на фоні виснаження та забруднення ґрунтів важкими металами постало питання підвищення їх родючості та зниження дії цього негативного фактору. Проаналізовано літературні дані про різноманітність гумусових речовин, основні джерела їх одержання, вплив на живі організми та здатність взаємодіяти з важкими металами. Досліджено енергію проростання та схожість насіння пшениці сорту «Золотокоса», змоченого розчинами гумусових речовин із різною концентрацією важкого металу - купруму; з’ясовано вплив цих розчинів на проростання насіння; визначено вміст купруму та морфометричні показники росту та розвитку надземної й підземної частини рослин пшениці, які розвивалися в досліджуваних розчинах; з’ясовано здатність гумусових речовин нейтралізувати негативний вплив важкого металу на рослини. Встановлено, що іони важкого металу підвищують енергію проростання та схожість насіння; розчини гумусових речовин покращують ростові процеси та зменшують негативний вплив важкого металу, а також сприяють затриманню купруму в коренях і не накопиченню його у надземній частині рослини.

Навчальний заклад: Черкаська спеціалізована школа I-III ступенів №33 імені В. Симоненка

Автор: Карастан Аліна Вікторівна

Відділення: Екології та аграрних наук

Секція: Агрономія

Область: Черкаська область