Image

Розробка лабораторного практикуму з дослідження балки рівного опору на основі САПР SolidWorks

Опис:

В ході науково-дослідницької роботи вперше вирішено актуальну наукову задачу розробити алгоритм лабораторної роботи «Дослідження балки рівного опору на основі САПР SolidWorks». Значення переміщень та напружень, які виникають в балці рівного опору під впливом зовнішньої сили, отримано методом скінченних елементів в програмному додатку SolidWorks Simulation, експериментально та розраховано аналітичним методом. У САПР SolidWorks створено твердотільну модель балки рівного опору, а в програмному додатку SolidWorks Simulation проведено статичний аналіз створеної моделі методом скінченних елементів. Для обчислень аналітичним методом використано формули опору матеріалів. За допомогою програмного додатка MathCad побудовано графіки залежності переміщень та напружень в різних перерізах вздовж балки рівного опору. В ході експерименту виміряно значення переміщень та побудовано графіки залежності переміщень від навантаження для 3 різних перерізів балки. Значення напружень в ході експерименту отримано із застосуванням тензометрування. Показано високу відповідність між результатами, отриманими методом скінченних елементів, та результатами експерименту.

Навчальний заклад: Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Автор: Вергелюк Олександр Андрійович

Відділення: Технічних наук

Секція: Технологічні процеси та перспективні технології

Область: Дніпропетровська область