Image

Честь імені Михайлина Коцюбинська

Опис:

Михайлина Хомівна Коцюбинська – видатна постать в історії України, життя якої було пов’язане з Черніговом. Ця робота є спробою розкрити питання біографії Михайлини Хомівни, передати риси її особистості, пояснити причину її вчинків, які не вписувались в ідеологію та мораль тогочасного суспільства. Окремого ґрунтовного дослідження окресленої у нашій роботі проблеми на сьогодні немає, однак окремі аспекти щодо життя та діяльності М. Х. Коцюбинської знайшли відображення у низці наукових студій. Зокрема, це роботи Тарнашинської Л. М., Поклад Н., Козулі О., Корогодського Р., Гришаєнка Н. І., Дзюби С., Сверстюка Є. та ін., основою роботи стали наративні джерела, зокрема спомини та інтерв’ю самої М. Коцюбинської, її сучасників – директора Чернігівського літературно-меморіального музею-заповідника М. М. Коцюбинського І. Ю. Коцюбинського та колишнього співробітника цього музею Єрмака В. О., листування з І. Світличним та ін. У ході роботи вдалося з’ясувати низку маловідомих фактів з життя Михайлини Хомівни, передовсім пов’язаних з її перебуванням у Чернігові. М. Коцюбинська посіла помітне місце у русі шістдесятників. На допитах їй зачитували сфабриковані свідчення проти неї, тиснули, однак Михайлина Хомівна не скорилася, маючи сміливість написати лист-протест проти арешту Н. Світличної до В. Щербицького. Тільки з проголошенням незалежності України М. Коцюбинська змогла повернутися до роботи. Двотомник М. Коцюбинської «Мої обрії» відзначено національною премією імені Т. Г. Шевченка (2005 р.). М. Коцюбинська займала активну громадську позицію, відстоювала ідеали незалежної, вільної, демократичної України, зокрема, вважала події на Майдані 2004 р. продовженням шістдесятницького руху, вбачала, що в них проявилася здатність людини до «самовідродження». Матеріали цього дослідження можуть бути використані на уроках історії, стануть у пригоді фахівцям, краєзнавцям.

Навчальний заклад: Київський національний університет будівництва і архітектури

Автор: Єгорова Анастасія Юріївна

Відділення: Історії

Секція: Історія України

Область: Чернігівська область