Image

Ознаки модернізму в романі Юрія Яновського "Майстер коробля"

Опис:

У дослідницькій роботі розглянуто роман Ю. Яновського «Майстер корабля» та виокремлено риси модернізму у творі. Також доведено, що роман належить до неоромантичної стильової течії. Для цього було глибоко проаналізовано текст роману, біографію автора та праці інших літературознавців із суміжних тем. Досліджено жанрово-композиційну основу твору, образний апарат та сюжетні особливості роману.Роман «Майстер корабля» Юрія Яновського ввібрав у себе і відобразив розмаїття художньо-естетичних і морально-філософських устремлінь своєї доби. Твір є цікавим об’єктом дослідження, оскільки його названо експериментальним і новаторським, він має незвичайну для свого часу будову, зміст, сюжет. Окрім цього, літературознавці не дійшли єдиного висновку щодо стильового напряму даного роману.

Навчальний заклад: Коледж вищої освіти Лангара

Автор: Долгопола Ганна Олександрівна

Відділення: Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

Секція: Українська література

Область: Одеська облась