Image

Фанфік як феномен новітніх медіа

Опис:

Нашу розвідку присвячено малодослідженому явищу фанфікшену.Фанфік – це довільний твір, написаний на основі оригіналу, який використовує ідеї сюжету та персонажів. Він не переслідує комерційної винагороди; героями фанфіку стають персонажі художніх творів, анімації, кіно тощо.На сьогоднішній день фанфікшен як феномен новітніх медіа стрімко розвивається і стає більш популярним, особливо серед молоді. Але, не зважаючи на увесь потенціал фікрайтерської творчості, досліджень за цією темою явно недостатньо. Отже, наша розвідка дозволяє частково заповнити прогалини у дослідженні фанфіків.У роботі запропоновано визначити фанфікшен як частину сучасного медіатексту, враховуючи схожість їх ознак, та обґрунтовано стильові домінанти фанфіків, а саме: бурлескно-травестійної, аматорської, масової літератури, а також літературної рецепції. Нами проаналізовано класифікацію фанфіків на платформі Фікбук і виокремлено особливості їх поетики: колективну співпрацю, систему коментування робіт, монетизацію роботи сайту, відсутність обов’язкових правил і вимог до фікрайтера, систему образів.Вперше розглянуто поетику фанфіків А. Чацької «Платина й шоколад» і А. Шмата «Руді лисячі вуха» фендому Дж. Роулінг «Гаррі Поттер» у порівняльному аспекті. Акцентовано увагу на особливостях їх написання, відмінностях авторських ідей канону і фанфікшену, визначенні жанрових категорій та аналізу образної системи.

Навчальний заклад: Навчально-виховне об’єднання №136 «Класична гімназія імені Кирила і Мефодія – початкова школа – дошкільний навчальний заклад – валеологічний центр» Дніпровської міської ради

Автор: Дуленко Тетяна Василівна

Відділення: Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

Секція: Зарубіжна література

Область: Дніпропетровська область