Image

Емоційно-оцінна лексика як джерело формування антонімічних відношень у мовній системі (на прикладі творів Василя Шкляра)

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено аналізу емоційно-оцінної лексики як джерела формування антонімічних відношень у мовній системі на прикладі романів Василя Шкляра «Чорний Ворон» і «Характерник».Проаналізовано лінгвістичні праці, у яких розглянуто категорії оцінності та емотивності, охарактеризовано антонімічні відношення та емоційно-оцінна лексика. Узагальнено погляди мовознавців щодо емоційно-оцінної лексики та антонімічних відношень.Досліджено емоційно-оцінну лексику як лінгвістичний феномен. З’ясовано поняття «емотивність», «оцінність», «антонімія» та «антонім» у мовознавстві. Установлено типологічні характеристики та класифіковано емоційно-оцінні лексеми.Розглянуто антонімію як складне лінгвістичне явище, установлено типологічні характеристики та класифіковано антонімічні одиниці. Досліджено зв’язок між оцінністю та емоційністю, види антонімії та типи антонімічних одиниць, основні засоби вираження емоційно-оцінної лексики в сучасній літературній мові.За результатами дослідження укладено словник емоційно-оцінної лексики та словник антонімів, виражених іменниками, прикметниками і дієсловами.

Навчальний заклад: Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Автор: Гейко Дар’я Євгеніївна

Відділення: Мовознавства

Секція: Українська мова

Область: Кіровоградська область