Image

Формування системи національної університетської освіти в період Української Центральної Ради та Гетьманату П. Скоропадського (1917–1918 рр.)

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено аналізу особливостей формування й функціонування системи національної університетської освіти в період Української Центральної Ради та Гетьманату П. Скоропадського (1917–1918 рр.).У ході дослідження було з’ясовано стан наукової розробки теми, виявлено, систематизовано й охарактеризовано основні групи джерел з історії функціонування закладів вищої освіти України в 1917–1918 рр. Розширено джерелознавче поле досліджуваної проблематики шляхом уведення до наукового обігу архівних документів та матеріалів періодичної літератури.Виокремлено чинники формування української вищої школи. В рамках проекту охарактеризовано особливості формування та імплементації нормативно-правової бази системи національної університетської освіти в досліджуваний період. Виявлено особливості організації навчального процесу українських закладів вищої освіти. Розкрито зміст кадрової політики українських вишів і урядів Української Народної Республіки та Гетьманату П. Скоропадського в сфері вищої освіти.Створено діаграми, що ілюструють особливості педагогічного навантаження професорів історико-філологічного факультету Київського Державного Українського Університету у 1918–1919 навчальному році.

Навчальний заклад: Конотопська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 10 Конотопської міської ради Сумської області.

Автор: Макаренко Ксенія Андріївна

Відділення: Історії

Секція: Історія України

Область: Сумська область