Image

Художні архетипи в авторських поезіях

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено здійсненню аналізу авторської поетичної творчості з точки зору теорії архетипів К.Г.Юнга. Сучасна культура і література як її складова частина – тяжіє до пошуку спільних для всього людства світоглядних засад, осмислення особистого досвіду та виявленню підсвідомих варіацій буття. Універсальні образи(архетипи), за твердженням дослідника К.Г.Юнга, є патерном нашої свідомості , що зберігаються в колективній пам’яті людського роду у вигляді інваріантних базових установ.Проблема втілення архетипів в літературному творі залишається актуальною і для сучасного літературознавства. Аналізуючи власну поезію крізь призму теорії архетипів К.Г.Юнга простежується зв’язок психології як науки з художньою творчістю. Відтак, видається цікавим осмислення поетики завдяки вияву в ній ролі колективного несвідомого. Найголовніші архетипи визначені К.Г.Юнгом знайшли своє відображення в авторській поетиці, що в свою чергу свідчить про подолання різних архетипів негативних сторін особистості.

Навчальний заклад: Херсонський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – спеціалізована школа з поглибленим вивченням англійської мови І ступеня – гімназія» № 56 Херсонської міської ради

Автор: Левіна Анастасія Костянтинівна

Відділення: Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

Секція: Літературна творчість

Область: Херсонська область