Image

Прямування біблійного пророцтва

Опис:

Робота присвячена аналізу феномена біблійного пророкування з метою розкриття призначення дару пророцтва та прояснення природи пророчого досвіду. В ситуації сьогодення актуальність цього дослідження випливає з необхідності оберегти для людини можливість долучитися до неспоживацької системи цінностей та активувати її інтерес до неминуще значущого знання. У першому розділі роботи розкриваються особливості пророчого дару, цілі та форми пророцької діяльності, жанрові риси пророкування. У другому розділі аналізується специфіка пророчого досвіду,логіка призвання пророків до служіння, сутність і ступені пророчого знання.У висновках стверджується що кожен з пророків прийняв особисте рішення-згоду на служіння у відповідь на божественну пропозицію. Пророчий дартягар слід розуміти як благодать, що підіймає розум до сприйняття вищого знання, яке дається у видіннях та словах. Дії покликаних-та-обраних пророків слугували донесенню до людей божої вісті-вимоги докорінно змінити гріховне сьогодення. Нове служіння – як сповіщання про благу вість – через апостолів та Церкву зберігає пророчі імпульс та натхненність.

Навчальний заклад: ВНЗ ім.В.Н.Каразіна

Автор: Пишнограєв Даніїл Олександрович

Відділення: Філософії та суспільствознавства

Секція: Теологія, релігієзнавство та історія релігії

Область: Харківська область