Image

Гідрогеологічні умови формування підземних вод та їх використання в м. Конотоп

Опис:

У результаті проведення наукового дослідження з’ясовано, що геологічна будова Сумської області має свої особливості, які визначаються розміщенням більшої частини території області в межах Дніпровсько-Донецької западини та на західних схилах Воронезького кристалічного масиву. Ці структурні одиниці Східноєвропейської докембрійської платформи, в межах якої кристалічний фундамент виходить на поверхню, утворюючи щити і масиви, або перекритий потужним осадовим чохлом, формуючи западини. Підземні води – це води, які знаходяться в товщі земної кори, заповнюючи різноманітні пустоти гірських порід: пори, тріщини, каверни й активно взаємодіють з поверхневими водами та атмосферою. Залежно від умов залягання виділяють три основні типи підземних вод: верховодку, ґрунтові та артезіанські води. Водоносні горизонти району дослідження відносяться до четвертинного, харківського, бучаксько-канівського та сеноман-нижньокрейдяного.Водозабір КП ВУВКГ складається з 30 артезіанських свердловин, з них 16 глибиною 90-125 м експлуатують водоносний горизонт бучаксько-канівських відкладень та 12 глибиною 620-750 м – водоносний горизонт сеноман-нижньокрейдяних відкладень. 2 свердловини знаходяться в стані тампонажу. Джерелом водопостачання є підземні води Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну.

Навчальний заклад: Конотопська загальноосвітня школа I-III ступенів № 10

Автор: Жданова Вікторія Олегівна

Відділення: Наук про Землю

Секція: Геологія, геохімія та мінералогія

Область: Сумська область