Image

Динаміка і особливості "цвітіння" води у заплавному озері у долині річки Сіверський Донець

Опис:

Ми вивчали "цвітіння" озера Біле Зміївського району Харківської області в 2018-2019 роках, оскільки за останні роки стан якості води в ньому значно погіршився, а в Україні озерам, що належать до басейнів найбільших річок, приділяється мало уваги. За результатами дослідження було виявлено, що кількість видів фітопланктону динофітових, кріптофітових, золотистих, діатомових, евгленових та зелених водоростей коливається від 47 до 67. У 2019 році у порівнянні з 2018 роком дещо зменшилась загальна кількість видів фітопланктону. Збільшення чисельності фітопланктону відбувається кожного року, в основному, за рахунок збільшення кількості ціанобактерій. Індекс сапробності водойми протягом кожного з сезонів спостережень коливався в інтервалі від 1,57 до 2,18 у 2018 році та 2019 році, що відповідає β-мезосапробній зоні, IІI класу якості води – «помірно забруднена».На основі одержаних даних надано пропозиції щодо зарибнення озера Біле рибами-фітофагами для зменшення заростання та концентрації водоростей та ціанобактерій.

Навчальний заклад: Харківська гімназія 47

Автор: Проценко Катерина Максимівна

Відділення: Екології та аграрних наук

Секція: Охорона довкілля та раціональне природокористування

Область: Харківська область