Image

Поетикальні особливості пригодницьких творів «Арсен» І. Роздобудько та «Таємниця козацького скарбу» А. Кокотюхи

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено з’ясуванню художньої специфіки пригодницької літератури у повісті «Арсен» І. Роздобудько та романі «Таємниця козацького скарбу» А. Кокотюхи. Актуальність теми дослідження обумовлена проблемою осмислення сучасної української літератури у світлі психології підлітків в інтерпретації сучасних письменників, які сприяють розвиткові молодого покоління через художнє слово. У роботі поетикальні особливості пригодницьких творів «Арсен» та «Таємниця козацького скарбу» розкрито через аналіз специфіки та художньо-стильових особливостей обраних для дослідження творів, розглянуто повість Ірен Роздобудько та роман Андрія Кокотюхи як «літературу мідл-класу». Вибір об'єкта дослідження зумовлений тим, що названі художні тексти пропонуються для вивчення на уроках позакласного читання у середній школі. У рамках проєкту синтезовано аспекти пригодницької літератури та виокремлено головні ознаки, а також розкрито специфіку конфлікту й інтриги в аналізованих художніх текстах. Разом з тим, було з’ясовано художню специфіку психологізму характерів підлітків головних героїв у повісті «Арсен» і романі «Таємниця козацького скарбу».

Навчальний заклад: Київський Національний Університет ім. Т. Шевченка

Автор: Колєснікова Софія Володимирівна

Відділення: Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

Секція: Українська література

Область: Херсонська область