Image

Комплексна екологічна оцінка горіхотворки LIPOSTHENES GLECHOMA L. в природних та антропізованих екосистемах низовини та передгір`я українських Карпат

Опис:

Наукову роботу присвячено комплексній екологічній оцінці паразитичного впливу Liposthenes glechomae L. у природних та антропізованих екосистемах низовини та передгір’я українських Карпат. Питання співіснування та взаємодії різних видів, а також існування конкретних видів, які мають відношення до життєдіяльності людини було і залишається актуальним. Горіхотворки та їх ентомофаги, що трофічно зв’язані з деревною та чагарниковою рослинністю, згадуються в публікаціях С. І. Клименко [8], Л. А. Дякончук [5], Ж. Г. Меліки [2], R. R. Askew [1]. Поряд з цим, паразитичний комплекс горіхотворок на важливій в агроценозах трав’янистій рослині Glechoma hederacea L. (розхідник звичайний) в умовах Карпатського регіону був обійдений увагою ентомологів, спеціально не вивчався, тому став предметом нашого вивчення. Протягом дослідження, нами буле не тільки встановлено життєвий шлях комахи Liposthenes glechomae L. на всіх етапах розвитку, а також експериментально підтверджено наявність ентомофага Pteromalus hieracii (Thomson, 1878), котрий є біологічним регулятором чисельності фітофага. Також ми встановили небезпеку від паразитичної взаємодії Liposthenes glechomae L. з рослиною Glechoma hederacea L. (розхідник звичайний) на різних досліджуваних ділянках, де ця рослина проростала в асоціаціях із іншими представниками флори. Досліджуючи фітофага, було знайдено джерела так званого «додаткового живлення», якими стали плоди плодово-ягідних культур.

Навчальний заклад: ДВНЗ "Ужгородський Національний Університет"

Автор: Фаринич Роман Петрович

Відділення: Хімії та біології

Секція: Загальна біологія

Область: Закарпатська область