Image

Збірка фігурних алітераційних віршів-оповідок «Чаровинне чортовиння»

Опис:

Творчу дослідницьку роботу присвячено втіленню українських демонологічних істот у візуальній поезії. Ураховуючи особливість фігурного вірша як метажанру, що синтезує в собі різні види мистецтва, і з метою глибшого розуміння візуальної поезії, узагальнено наукову інформацію про зорові вірші як місточок до розуміння власних творінь. Простежено основніетапи формування фігурної поезії з метою виявлення основних закономірностей і тенденцій її розвитку. Охарактеризовано окремих персонажів української демонології, яким наші предки приписували бінарні функції. Укладено збірку фігурних алітераційних віршів-оповідок «Чаровинне чортовиння» із власних поетичних творів як спробу змалювати й поетично описати давніх українських демонологічних істот, в існування яких вірили наші предки.

Навчальний заклад: Бахмацька загальноосвітняшкола І-ІІІ ступенів №5 Бахмацької районної ради Чернігівської області

Автор: Бурдюг Аліна Володимирівна

Відділення: Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

Секція: Літературна творчість

Область: Чернігівська область