Image

Поетика хронотопу в романі Патріка Модіано «Вулиця темних крамниць»

Опис:

Студіювання присвячено цілісному і всебічному аналізу хронотопу на матеріалі роману Патріка Модіано «Вулиця темних крамниць». Нами досліджено хронотоп роману П. Модіано «Вулиця темних крамниць», особливості часопросторових елементів у тексті, їхня роль у розкритті художньої картини світу, що постає у творі, у відтворенні та «оживленні» минулого, характерних для творчості письменника, вплив хронотопічних структур на занурення у внутрішній світ героїв. У нашій роботі ми намагалися осягнути роль і місце хронотопу у реконструкції історичного часу крізь призму переживань, ремінісценцій головного героя.У своєму проєкті ми дійшли висновків, що роман Патріка Модіано розкриває складні роздуми про минуле, про трагічність людського життя та історії. Художній хронотоп тексту формує неповторний авторський світ, в якому герої у пошуках себе ставлять перед читачем питання загальнолюдського значення та глибини.

Навчальний заклад: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Автор: Омельченко Анна Юріївна

Відділення: Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

Секція: Зарубіжна література

Область: Кіровоградська область