Image

Дослідження річки Либідь в м. Києві та її проблеми

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено річці Либідь – одній з найбільших малих річок м. Києва. Актуальність дослідження визначається тим , що басейн річки Либідь займає значну територію міста і зазнає суттєвого впливу міського середовища і життєдіяльності населення. Крім того, значна частина Либеді взагалі зникла з поверхні, знаходиться у трубах і колекторах, інша - у відкритому, але бетонному руслі і лише невелика частина тече у природному руслі.Проведено польові маршрутні та тестові дослідження річки Либідь, показано її основне русло та притоки на сучасній карті Києва з виділенням різних умов протікання, визначено основні точки туристично- краєзнавчого огляду річки.У результаті дослідження зроблені висновки, що річка Либідь є складною природно- техногенною і, образно кажучи, "венозною" системою, яка виносить з міста забруднюючі речовини. Вона знаходиться практично у незадовільному стані (забруднення, руйнація бетонного русла та заплави ). Запропоновано заходи щодо покращення стану річки, зокрема шляхом включення її частини, що протікає у природному руслі, до ландшафтного парку "Лиса гора", влаштування тут хоча б спрощених водомірних спостережень.

Навчальний заклад: Спеціалізована школа I-III ступенів №130 імені Данте Аліг'єрі м. Києва

Автор: Носуля Богдан Сергійович

Відділення: Наук про Землю

Секція: Гідрологія

Область: м. Київ