Image

Феномен Інтернету у філософському вимірі

Опис:

Сьогодення демонструє доволі об’ємну філософську проблематику щодо Інтернету й комп'ютерів, яка фактично є недостатньо розкритою. Останнім часом філософія все частіше стикається з новою реальністю: технологічною та соціокультурною. У комп'ютерно-інформаційних технологіях вона знаходить нову реальність самої себе, а разом з цим і нові можливості людського мислення. Для усвідомлення цих можливостей необхідні виявлення й осмислення філософських основ Інтернету та комп'ютера, тобто тих фундаментальних ідей, без яких вони не можуть існувати та на яких вони, власне, побудовані.Мета дослідження полягає у виявленні, аналізі та систематизації трансформаційних змін в філософії в епоху комп'ютерних технологій, глобальної інформаційної комп'ютерної мережі та виникнення віртуальної реальності.Наукова новизна дослідження полягає в тому, що використовуючи аналіз Інтернету як основи глобальної інформаційної мережі та формування на цій підставі інформаційного суспільства і становлення відносин «людина-суспільство» автор інтерпретує трансформацію традиційних філософських проблем - свободи, самотності та відчуження в контексті віртуальної реальності.Сьогодні Інтернет, беручи до уваги його популяризацію, став не просто людино-машинною системою, але й соціально-культурним феноменом. Спроба подолати дефіцит у спілкуванні, використовуючи Інтернет, є позитивним аспектом. А ось надмірна залежність, яка здатна затягнути користувача до мережі, не залишаючи йому можливості й часу на інші види діяльності, звичайно ж належить до негативних аспектів. Наслідками такої захопленості може стати відчутна соціальна ізоляція.

Навчальний заклад: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Автор: Желнін Валерій Єгорович

Відділення: Філософії та суспільствознавства

Секція: Філософія

Область: Харківська область