Image

Формування лідерських якостей старшокласників у виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено обґрунтуванню педагогічних умов ефективного формування лідерських якостей старшокласників та розробці й експериментальній перевірці ефективності цільової програми їх реалізації у виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу. На основі узагальнення та систематизації результатів наукових досліджень українських та закордонних вчених розкрито сутність понять «лідерство», «лідер», «лідерські якості» та особливості формування лідерських якостей старшокласників у виховному процесі; уточнено критерії, показники та схарактеризовано рівні сформованості досліджуваної характеристики учнів старшої школи – високий, середній, низький. Проаналізовано стан формування лідерських якостей старшокласників у виховному процесі Центральноукраїнського наукового ліцею-інтернату, визначено чинники, які зумовлюють недостатній рівень сформованості досліджуваної характеристики в учнів старшої школи та обґрунтовано педагогічні умови, реалізація яких спрямована на підвищення ефективності даного процесу. Для комплексної реалізації визначених умов розроблено та апробовано цільову програму формування лідерських якостей старшокласників у виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу «Я – Лідер». Подано результати дослідно-експериментальної перевірки ефективності Програми «Я – Лідер», які засвідчили позитивну динаміку рівнів прояву лідерських якостей учнів експериментальної групи за всіма методиками та майже відсутність таких змін у контрольній групі, що дозволило зробити висновок про доцільність її використання у виховному процесі з старшокласниками з метою підвищення рівня сформованості в них лідерських якостей.

Навчальний заклад: Комунальний заклад «Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради»

Автор: Малохатко Ярослава Володимирівна

Відділення: Філософії та суспільствознавства

Секція: Педагогіка

Область: Кіровоградська область