Image

Геоботанічний аналіз флори екосистеми крейдяних пагорбів Теплинського лісництва Донецької області

Опис:

Дослідницька робота присвячена аналізу за геоелементами флори реліктових крейдяних борів Теплинського лісництва правого берега р. Сіверський Донець Донецький регіон – це неповторний природний комплекс, який перебуває під жорстким тиском людської діяльності. Ядро корінної флори регіону зазнає антропогенних трансформацій, що призводить до появи збіднілих вторинних рослинних угрупувань. Збереження біорізноманіття – обов’язкова умова сталості біосфери. Зникнення корінних флор унеможливлює самовідновлення екосистем, які порушено людиною, і саме для промислового Донбасу збереження ядра корінної флори природних екосистем є надзвичайно важливим завданням сьогодення, без його розв’язання екологічна стабільність регіону неможлива. Тому для дослідження було обрано біорізноманіття реліктових крейдяних борів, що розташовані на півночі Донецької області та входять до складу Національного Природного Парку (НПП) «Святі Гори» - це реліктові та ендемічні види з вузьким ареалом розповсюдження. В сучасні часи саме такі види найбільше зазнають руйнівного впливу людської діяльності та знаходяться на межі зникнення. Нами було описано екологічні умови крейдяного природного угруповання, досліджено стан сосни крейдяної та сосни звичайної на трьох пробних ділянках та вперше зроблено геоботанічний аналіз флори зазначеної ділянки. За результатами досліджень було з’ясовано, що рослинами-едифікаторами крейдяних оголень є реліктові види сосна крейдяна, сумах звичайний, а також кальцефітні напівкущики та трав’янисті багаторічні рослини; складено загальний флористичний список; зібрано гербарій; проведено математичну обробку результатів та представлено її у вигляді діаграм розподілу рослин за окремими категоріями. Зроблено висновок про поступову ксерофітизацію мезофітної кальцефітної флори, та про початок процесів руйнації ядра реліктової флори.

Навчальний заклад: Бахмутський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа I-III ступенів №11 - багатопрофільний ліцей"

Автор: Тузова Лариса Альбертівна

Відділення: Хімії та біології

Секція: Ботаніка

Область: Донецька область