Image

Психологізм образів ранніх творів Панаса Мирного (мала проза)

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено аналізу психологізму образів ранніх творів Панаса Мирного (мала проза) «Палійка», «П’яниця», «Лихий попутав», «Злодій». Тема є малодослідженою в українській літературі, окремі аспекти якої вивчали В. Черкаський, М. Сиваченко, В. Власенко, О. Мороховський, М. Тарнавський та інші. Поза увагою залишилися безпосередньо тенденції психологізму як якісно визначеного явища, що характеризує своєрідність стилю художнього твору. Концепція психологізму в літературі – форма прямого зображення процесів внутрішнього життя, повне і детальне змалювання душевних рухів і розумових виявів, поява нових композиційно-оповідних форм.Нами досліджено засоби характеротворення відповідно до авторської манери, проаналізовано новаторство митця у соціально-психологічній прозі, визначено своєрідність психологічного аналізу, що дає підстави виділити прийоми і художні засоби, які відображають становлення психологічної майстерності митця, як однієї з найбільш цінних рис його художнього таланту.

Навчальний заклад: ліцей 144 ім. Г.Ващенка

Автор: Bиноградова Габріель Олегівна

Відділення: Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

Секція: Українська література

Область: м. Київ