Image

Синтез октафторбіфеніленвмісних фторованих поліарилових етерів з функціональними альдегідними, азобензольними, епоксидними та алільними групами в бічному ланцюзі

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено розробці способів синтезу та функціоналізації нових фторованих поліарилових етерів (ФПАЕ). Серед різноманітних «smart» матеріалів ФПАЕ представляють особливий інтерес. Розроблено способи синтезу мета-заміщеного ФПАЕ з фрагментами ОФБ та реакційноздатними функціональними бензальдегідними групами (ФПАЕ-3) та оптично активними азобензольними фрагментами (ФПАЕ-5) в бічному ланцюзі. Установлено, що механічні характеристики ФПАЕ-4 залежать від кількості введених азобензольних груп. Полімераналогічним перетворенням до складу ФПАЕ введено епоксидні групи (ФПАЕ-5) з використанням алілвмісного ФПАЕ. Розроблено метод синтезу алілвмісних кополімерних ФПАЕ, які, окрім алілвмісної компонети та ядер ОФБ, містять метазаміщені ароматичні фрагменти (ФПАЕ-6) або фрагменти бісфенолу АФ (ФПАЕ-7). Отримані ФПАЕ перспективні для мікроелектроніки, газорозподільних мембранних технологій, оптики.

Навчальний заклад: Сновська гімназія Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області

Автор: Лащенко Катерина Сергіївна

Відділення: Хімії та біології

Секція: Хімія

Область: Чернігівська область