Image

Лексико-семантичне поле світлого і темного кольорів у поетичній мові В. Симоненка

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено аналізу лексико-семантичного поля світлого і темного кольорів у поетичній мові В. Симоненка. Для розуміння мовно-поетичної картину світу автора, з’ясування оригінальності його ідіостилю, особлива увага приділена вивченню поетичних номінацій зі значенням кольору. Під час дослідження опрацьовано поетичні твори В. Симоненка, проаналізовано кольористичні епітети та визначено стрижневі в поетичному словнику автора. Детально розглянута реалізація в поетичній мові образів «білий», «сірий», «чорний», розкрито їх тісний зв’язок із цілим рядом інших образів колірного, предметного, духовного світів. У рамках проєкту простежено зв’язок лексико-семантичних полів світлого та темного кольору в групах: побут людини, абстрактний та місцевий простір, явища природи, зовнішні риси людини, а також одночасне функціонування кольороназв у поезіях. Аналіз кольорів у поетичній мові В. Симоненка дав можливість з’ясувати світобачення автора, прослідкувати його ставлення до навколишнього, простежити семантичні зміни, яких зазнають складові лексико-семантичного поля у мовній картині світу цього автора.

Навчальний заклад: Павлоградська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9 Павлоградської міської ради

Автор: Доля Анастасія Артемівна

Відділення: Мовознавства

Секція: Українська мова

Область: Дніпропетровська область