Image

Обґрунтування заходів зі зниження викидів пилу від стаціонарних джерел промислових підприємств м. Дніпро

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено розробці способів зниження обсягів викидів пилу від стаціонарних джерел підприємств та покращенню умов проживання населення промислових міст.Серед проблем захисту навколишнього середовища найбільш актуальною є проблема охорони повітряного басейну, так як забруднене повітря є основним чинником, що обумовлює екологічний стан довкілля. Атмосферні забруднення не тільки мають багатоаспектний шкідливий вплив на живі організми, вони викликають глобальні зміни в біосфері та здатні завдавати відчутні економічні та соціальні збитки. Більшість промислових підприємств має застаріле пилогазоочисне обладнання і тому більшість забруднювальних речовин потрапляє у навколишнє середовище практично без очищення.Проведено комплексні дослідження з визначення ефективності уловлювання пилових часток за допомогою циклону залежно від їх розміру. Для вловлювання дрібнодисперсного, в тому числі респірабельного пилу, було обрано шлях укрупнення частинок пилу, що надходить в циклон за рахунок його змочування дрібнодисперсними краплями рідини. Типові диспергатори води (форсунки) забезпечують утворення крапель розміром 20-40 мкм, а такі краплі практично не взаємодіють з частинками респірабельного пилу. До того ж є потреба в значних обсягах води, яку в подальшому необхідно очистити та забезпечити утилізацію шламів. Обґрунтовано доцільність удосконалення типових циклонів шляхом влаштування пристрою, що забезпечує змочування мілкодисперсного пилу туманом водного розчину бішофіту, що забезпечує досягнення високого ефекту уловлення пилу. Реалізація отриманих рішень підвищить ефективність вловлювання пилу та покращить комфортність проживання населення у містах.

Навчальний заклад: Державний заклад "Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України"

Автор: Бондаренко Олена Сергіївна

Відділення: Екології та аграрних наук

Секція: Екологія

Область: Дніпропетровська область