Image

Вплив алкоголю на про- та антиоксидантний статус щурів в залежності від стресостійкості в експерименті

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено дослідженню механізмам токсичного впливу етанолу на процеси перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ), зміни показників вмісту глюкози, загального білка, амінотрансфераз і лужної фосфатази викликані дією етанолу у щурів. Ми моделювали етаноловий гепатит в експериментальних умовах віварію у білих щурів-самців, а потім порівнювали важливі показники-маркери з двома іншими контрольними групами тварин, раціони яких теж відрізнялись. Важливим етапом було те, що перед цим ми провели тестування тварин на стресостійкість, що зіграло неабияку роль під час порівняння результатів різних груп тварин. В решті-решти ми дізналися, яка група щурів більш вразлива та які органи, у різних випадках, розвивають серйозніші патології.

Навчальний заклад: Тернопільська Українська гімназія ім. І. Франка

Автор: Костюк Анна Андріївна

Відділення: Екології та аграрних наук

Секція: Ветеринарія та зоотехнія

Область: Тернопільська область