Image

Топоніми Кодимщини

Опис:

Топоніміка, антропоніміка – це найрозвиненіші галузі в ономастиці. Вивчення власних географічних назв становить значний науковий інтерес. Топоніми мають велике значення як специфічні пам’ятки мови, історії народу, його культури, зберігають архаїчні риси, які можуть бути втрачені в мові. Особливість топонімів полягає в тому, що вони локалізовані, тобто їх дійсним контекстом є територія. Ми дослідили топоніми всіх сіл Кодимського району.У даній роботі ми зібрали значний топонімічний матеріал, дослідили лексико-семантичні особливості топонімікону Кодимщини. Поставлені завдання( зібрати матеріал для аналізу; згрупувати (за лексико-семантичними типами); виявити спільні (для кількох населених пунктів) топонімічні назви; укласти словничок топонімів рідного с. Лабушне ), на нашу думку, виконали. Для збору матеріалу займалися польовими дослідженнями, опитували місцевих (переважно корінних) жителів. Ми в жодному разі не претендуємо на вичерпність цього дослідження. Це тільки початок великої роботи. Дана праця потребує ґрунтовнішого дослідження. Щоб розкрити справжню природу найменувань географічних об’єктів, їх походження, відношення до реальної дійсності, необхідно ретельніше обстежувати територію та проводити аналогічні дослідження сусідніх населених пунктів, а потім – і всіх населених пунктів України, а далі об’єднати зусилля ономастів різних країн, які ведуть діахронічне вивчення географічних назв.

Навчальний заклад: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Автор: Євтодій Марина Сергіївна

Відділення: Мовознавства

Секція: Українська мова

Область: Одеська облась