Image

Козацький зимівник Буго – Дніпровського межиріччя в умовах інкорпорації Російською імперією

Опис:

До уваги пропонується науково-пошуковий проєкт з комплексного дослідження колонізаторської та господарської візії козацьких зимівників і слобід на території Буго-Дніпровського межиріччя в умовах інкорпорації Російською імперією на основі зібраних та систематизованих джерел. Було зроблено спробу з’ясувати багатофакторність історичного процесу пов'язаного із економічною колонізацією зимівника Буго-Дніпровського межиріччя як у часи козацтва, так і в часи Російської імперії, трансформації його соціальних груп на основі документів ДАКО та ДАОО, деякі матеріали яких було вперше залучено до наукового кола. Вдалося з’ясувати причини втрати зимівником лідируючих позицій на користь слобод. Крім того, на основі архівних джерел вперше вдалося прослідкувати долю локальних землеволодінь та їх трансформацію в контексті загальних тенденцій імперської політики в ХІХ ст. за допомогою складених власноруч карт, що стало новизною нашого дослідження.

Навчальний заклад: Національний університет "Києво - Могилянська академія"

Автор: Потєхін Антон Михайлович

Відділення: Історії

Секція: Історичне краєзнавство

Область: Кіровоградська область