Image

Еколого-біологічна оцінка стійкості Tilia cordata Mill. до умов урбогенного середовища міста Луцька

Опис:

Проєкт присвячено дослідженню рівня аерозабруднення міста Луцька шляхом вивчення впливу полютантів на липу серцелисту. В рамках проєкту досліджено, що у липи серцелистої в умовах міста Луцька фенологічний спектр проходження вегетативних та генеративних фаз змінюється в бік їх скорочення та пришвидшення на 5-7 днів. Морфометричні параметри листків липи в об’єктах з інтенсивним рухом транспорту суттєво знижуються в порівнянні з контроль-об’єктом: площа листка – у 1,7 рази, довжина – 1,4 рази, ширина – 1,3 рази. На листках липи найчастіше трапляються краєві (24 %), плямисті (16%) та крапкові (12 %) некрози, загалом ушкоджено некрозами 71% листків рослини у вуличних насадженнях. Встановлено, що у листках липи в умовах техногенного навантаження збільшується кількість продихів та клітин епідерми, порівняно з контролем, у 1,4 та 1,2 рази на 1 мм2 відповідно, натомість зменшується довжина та ширина продихів у 1,4 та 1,5 рази відповідно. Морфометрична характеристика плодів та насіння свідчить про значні відхилення у масі крилаток з плодами (1,2 рази), плодів (1,3 рази), кількості плодів (1,5 рази) у примагістральних насадженнях липи серцелистої порівняно з фоновим тест-об’єктом. Дослідження показали, що в умовах високого аерогенного забруднення, майже усі параметри вегетативних та генеративних органів суттєво відрізняються в насадженнях липи вздовж автомагістралей від контролю. Це дає змогу рекомендувати її в якості біоіндикатора аерозабруднень.

Навчальний заклад: Луцький навчально-виховний комплекс №9 Луцької міської ради

Автор: Балашова Валерія Олександрівна

Відділення: Екології та аграрних наук

Секція: Охорона довкілля та раціональне природокористування

Область: Волинська область