Image

Кримінальний проступок як новий інститут кримінального права України

Опис:

Мій проєкт присвячений дуже важливій та актуальній темі сьогодення, а саме кримінальним проступкам. Цей інститут кримінального права відіграє значну роль у закондавстві України. Не так давно, 1 липня 2020 року, був прийнятий закон, який регулює сферу кримінальних проступків, дає визначення цьому поняттю, визначає нову класифікацію кримінально-караних діянь тощо. У ході своєї роботи я прослідковувала вітчизняний та міжнародний досвід запровадження інститут крим. проступків. Також було визначено характерні ознаки, за якими можна розділяти проступки від злочинів. У роботі я приділила увагу аналізу кримінально-правової охорони безпеки дорожнього руху, оскільки дуже багато людей має автомобілі, тому й ДТП багато.

Навчальний заклад: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Автор: Матіяш Дар'я Олександрівна

Відділення: Філософії та суспільствознавства

Секція: Правознавство

Область: Житомирська область