Image

Реконструкція способів носіння жіночих прикрас XII-XIIІ ст. мешканцями Болохівщини (за матеріалами археологічних досліджень межиріччя Случі, Південного Бугу, Тетеріва)

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено огляду, систематизації, класифікації та реконструкції способів носіння жіночих прикрас ХІІ-ХІІІ ст. мешканцями межиріччя Случі, Південного Бугу, Тетеріва. Сьогодні все більшої зацікавленості викликає тема реконструкцій стародавніх ювелірних прикрас. У межах дослідження авторами за матеріалами археологічних досліджень районів межиріччя Случі, Південного Бугу, Тетеріва здійснено аналіз результатів археологічних розкопок, узагальнено та класифіковано жіночі прикраси, а також на основі методу аналогії запропоновано варіанти вигляду давньоруських жінок і способи носіння прикрас XII-XIIІ ст.

Навчальний заклад: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Автор: Несторишена Дар'я Ігорівна

Відділення: Історії

Секція: Археологія

Область: Хмельницька область