Image

Кореляція, палеогеографічний план, умови утворення верхньоеоценових відкладів Обухівщини

Опис:

Моя робота присвячена дослідженню стратиграфічних, літологічних особливостей Обухівщини, на прикладі об’єкта дослідження: кар’єру з видобутку будівельного мергелю в місті Обухів Київської області. З використанням мікропалеонтологічних, літологічних, таксономічних аналізів, результатом якої, завдяки також кореляції з літературними даними, є зроблені схеми та висновки щодо умов утворення досліджуваних відкладів

Навчальний заклад: УГЛ КНУ імені Тараса Шевченка

Автор: Левченко Владислав Вячеславович

Відділення: Наук про Землю

Секція: Геологія, геохімія та мінералогія

Область: м. Київ