Image

Інтернет-сервіс фільтрації шумів на цифрових зображеннях

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено створенню онлайн-сервісу обробки зашумлених даних при застосуванні нового авторського методу підвищення якості фільтрації зображень від імпульсних шумів.В процесі формування та передачі зображень по каналам зв’язку вони піддаються впливу різних перешкод, що в ряді випадків призводить до погіршення візуальної якості і втрати ділянок зображень. Тому задача зменшення таких дефектів є завжди актуальною і з’являється в багатьох прикладних задачах при фільтрації та відновленні даних.Досліджено методи та технології відновлення даних в задачах фільтрації цифрових зображень, що дало можливість сформулювати основні напрямки покращення процесів відновлення даних без погіршення якості зображень.Розроблено та застосовано авторський метод найменших кінцевих різниць для відновлення зображень. Під час розробки методу було використано фізико-математичне трактування відновлення цифрових зображень при взаємодії з адитивними імпульсними шумами, застосована модель градієнтного аналізу при використанні кінцевих різниць піксельних значень зображень.Запропонований алгоритм використано для відновлення тестових зображень, проведено аналіз цифрової обробки у порівняння з іншими відомими методами за допомогою кількісних та якісних характеристик.Перевагою запропонованих рішень у вигляді інтернет-сервісу є простота практичної реалізації та якість фільтрації, у порівнянні з потужними, але складним для реалізації системами обробки зображень.

Навчальний заклад: Черкаський фізико-математичний ліцей (ФІМЛІ)

Автор: Палагін Дмитро Володимирович

Відділення: Комп’ютерних наук

Секція: Internet-технології та WEB дизайн

Область: Черкаська область