Image

Зворотний інжиніринг двошвидкісного дриля для лабораторного практикуму на основі САПР SOLIDWORKS

Опис:

У даній науково-дослідній роботі розглядається створення лабораторних практикумів на основі САПР SOLIDWORKS. Ця робота важлива адже створені у процесі роботи над даною темою практикуми можуть бути використані не лише у середніх закладах освіти, а й у вищих закладах освіти, що підтверджує акт впровадження, що є додатком у моїй роботі.Розглянуті мною методи моделювання є досить сучасними й дозволить людям відчути моделювання об’єктів різними методами серед яких: твердотіле моделювання у SOLIDWORKS, фізичне моделювання, експеримент, математичне моделювання. Також були використані сучасні методи створення твердотілих моделей у SOLIDWORKS та було використано деякі функції задля кінематичного аналізу та знаходження масових характеристик, моментів інерції відносно осей.Також було досліджено механічний опір механізму та знайдено рівняння обертального рух патрона після зняття зовнішніх зусиль.

Навчальний заклад: Національний технічний університет«Харківський політехнічний iнститут»

Автор: Губа Богдан Андрійович

Відділення: Технічних наук

Секція: Авіа- та ракетобудування, машинобудування і робототехніка

Область: Дніпропетровська область