Image

Впровадження заходів щодо сталого використання озера «Зелене око» у м. Львові

Опис:

Дослідницька робота присвячена аналізу можливості впровадження заходів щодо сталого використання озера «Зелене око» у м. Львові. У роботі обгрунтовано причини, що зумовлюють необхідність в інтегрованій оцінці забруднення озер Львова. Оцінено можливість використання рогозу широколистого як засобу для очищення від важких металів та як об’єкту дослідження якості води в озері «Зелене око» (м.Львів). Досліджено рівень іонізаційного випромінювання літоральної зони та рН води досліджуваного озера. Оцінено рівень евтрофізації води озера «Зелене око» методом фітотестування. Визначено локалізацію важких металів в органах рогозу широколистого (Tifa. latifolia). Проаналізовано зміни масової процентної частки двовалентних хімічних елементів у воді, мулі й у тканинах рослин. Запропоновано проект облаштування озера «Зелене око», який може стати прикладом впровадження принципів сталого розвитку на базовому локальному рівні „конкретна екосистема–територіальна громада”.

Навчальний заклад: Лодзький університет

Автор: Баб'як Роман Віталійович

Відділення: Екології та аграрних наук

Секція: Екологія

Область: Львівська область