Image

Види мохів родини Brachytheciaceae Hedw. в урбоекосистемі м. Полтава

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено вивченню видів мохів родини Brachytheciaceae Hedw. в урбоекосистемі м.Полтава як в природніх, так і штучних, зокрема міських екосистемах. Незважаючи на те, що бріологічні дослідження в Україні ведуться досить інтенсивно, все ж деякі наукові напрямки розвиваються недостатньо. Серед них дослідження окремих систематичних груп мохоподібних. Наші дані можна використати при проведенні інвентаризації мохоподібних м. Полтави, укладанні визначників, а також застосувати в бріоіндикаційних дослідженнях. Крім того, робота може слугувати основою для подальшого детального вивчення видів роду в межах України та їх участі в складі мохового покриву

Навчальний заклад: Полтавська гімназія №31

Автор: Рижкова Марина Дмитрівна

Відділення: Хімії та біології

Секція: Ботаніка

Область: Полтавська область