Image

Кристалічна структура нових тернарних фаз у системі Er-Ag-Al

Опис:

Людство дуже швидко розвивається і практично щодня виникає питання пошуку матеріалів із досі невідомими фізико-хімічними властивостями для нових революційних винаходів. Велику перспективу в цій сфері мають сплави із вмістом РЗМ (рідкісноземельні метали), зокрема складу РЗМ-Ag-Al. Після моніторингу ступеня вивчення потрійних систем ми вирішили проводити дослідження у системі Er-Ag-Al. Незважаючи на значну розсіяність мінералів, що містять РЗМ, труднощі їхнього добування, очищення та розділення, сплави на основі цих металів можуть бути застосовані в таких галузях як електроніка, медицина та інші.Отримані нами результати після синтезу нових сполук та детального вивчення їхньої структури дають змогу прогнозувати існування нових, раніше невідомих сполук у споріднених системах з іншими РЗМ, та робити припущення щодо їхньої структури. Синтезовані алюмініди є цікавими об’єктами для подальшого дослідження їхніх електричних і магнітних властивостей.

Навчальний заклад: Львівський національний університет імені Івана Франка

Автор: Дашинич Олена Іванівна

Відділення: Технічних наук

Секція: Матеріалознавство

Область: Львівська область