Image

Оказіоналізми як стильова домінанта сучасних українських фентезійних творів

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено комплексному аналізі оказіоналізмів у сучасній українській фентезійній літературі. З огляду на динамічний розвиток жанру фентезі, активний авторський словотвір у його межах та функціювання великої кількості оказіональної лексики в таких творах, актуальність цієї роботи є зрозумілою. Кожен новотвір слугує джерелом знань; виконуючи художню й номінативну функції, він є своєрідним ключем до придуманої автором нової культури, етносу, що розкриває сутність його цінностей, традицій, звичаїв, а отже дає приховану додаткову інформацію читачеві. Нами було досліджено концептуально-семантичні та словотвірні особливості оказіоналізмів у фентезі. У рамках проєкту було виокремлено функції оказіоналізмів у сучасній фентезійній літературі; виявлено мовні механізми творення оказіоналізмів; проведено категоризацію різнотипних номінативних одиниць, об’єктивованих у мові. До наукового обігу введено новітній фактичний матеріал – оказіоналізми, які функціюють у творах сучасної фентезійної літератури. Як результат, укладено базу даних дібраних оказіоналізмів.

Навчальний заклад: Націонаальний техніічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Автор: Омельченко Ірина Романівна

Відділення: Мовознавства

Секція: Українська мова

Область: Черкаська область