Image

Дослідження впливу насичення на параметри та характеристики шихтованих феромагнетиків і пристроїв на їх основі

Опис:

У роботі розглянуто методи зменшення похибки при розрахунках кіл з шихтованим феромагнетиком (наприклад з трансформатором) у стані насичення, та апробовано уточнений метод визначення їх параметрів, що дає результати, близькі до реальних значень. Основною метою нашої роботи було перевірити адекватність уточненого методу розрахунку електромагнітних та енергетичних параметрів електротехнічних пристроїв, що враховує ефекти насичення магнітної системи. Актуальність роботи пояснюється тим, що у час високих технологій дуже важливо вміти вірно визначати та оцінювати процеси, що протікають в електротехнічних пристроях, де висока похибка розрахунку параметрів може призвести до виникнення аномальних режимів їх роботи.

Навчальний заклад: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет, 1 курс.

Автор: Кулаков Данило Сергійович

Відділення: Технічних наук

Секція: Матеріалознавство

Область: Полтавська область