Image

П. А. Чугуєвець – дослідник фольклорно-етнографічної спадщини Слобожанщини другої половини ХІХ століття

Опис:

Дослідницьку роботу присвячено маловідомому досліднику П. А. Чугуєвцю – сумському белетристу та етнографу, який вивчав фольклорно-етнографічну спадщину Слобожанщини в другій половині ХІХ століття. У другій половині ХІХ століття відбувався стрімкий розвиток української науки і культури, що зумовлювався початком всебічного комплексного вивчення традиційно-побутової культури українського народу.П. А. Чугуєвець – активний учасник цих змін. Актуальність дослідження полягає у тому, що на сьогодні усе ще залишається не вивченим особистий внесок П. А. Чугуєвця у висвітлення народних звичаїв та традицій, його розвідки побуту й суспільних відносин населення Слобожанщини пореформеного періоду. Нами досліджено загальні біографічні відомості П. А. Чугуєвця. Виявлено методологічні особливості використання етнографічного матеріалу в художній, публіцистичній та епістолярній спадщині П. А. Чугуєвця, обґрунтовано високий рівень етнологічного наукового аналізу в його працях. Схарактеризовано регіональні особливості побуту, характерні риси звичаїв, традиційта обрядів, зокрема на Різдво, Масляну та Івана Купала, населення Слобожанщини другої половини ХІХ століття. Узагальнено внесок П.А. Чугуєвця у дослідження і збагачення народнопобутової культури українського народу, визначено його місце в розвитку вітчизняної етнографії.

Навчальний заклад: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Автор: Надточий Анастасія Михайлівна

Відділення: Історії

Секція: Етнологія

Область: Сумська область