Image

Вплив біостимуляторів на ризогенну активність Saintpaulia ionantha

Опис:

Науково-дослідницька робота присвячена вивченню впливу природних стимуляторів на ризогенез Saintpaulia ionantha. Проаналізовано основні аспекти дії біостимуляторів на інтенсивність коренеутворення та фотосинтетичний апарат. Розроблено методику, яка дозволяє отримати максимальний вихід вкорінених живців. Особлива увага приділяється перевагам використання речовин, які є екологічними. Експериментальним методом визначено, що розчин соку Aloe arborescens проявляє найбільшу ризогенну дію, тому запропоновано використовувати в кімнатному квітникарстві цей субстрат як стимулятор коренеутворення. Запропонований метод є екологічно обґрунтованим та дозволяє зменшити забруднення навколившнього середовища.

Навчальний заклад: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Автор: Сухина Марина Сергіївна

Відділення: Хімії та біології

Секція: Ботаніка

Область: Черкаська область